Stimulering van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen

Kanker is op dit moment de meest voorkomende doodsoorzaak voor mensen in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar. Ondanks het feit dat er veel medicijnen voor de behandeling van kanker beschikbaar zijn, is  er nog steeds een grote behoefte aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen die tot een veilige en effectieve behandeling leiden. Door recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kan er bepaald worden welke genen verantwoordelijk zijn voor een bepaald type kanker. Dit maakt het mogelijk om nieuwe therapieën te ontwikkelen die op basis van deze ‘personalized medicine’ aanpak een effectievere behandeling van kanker mogelijk maken.

Het proces van het ontdekken van deze geneesmiddelen vereist een multidisciplinaire aanpak. Individueel hebben de drie partners hier al successen in geboekt.  Maar samen heeft het CDDI alle benodigde expertise en technieken in huis om van zogeheten ‘drug targets’ tot kandidaat geneesmiddelen te komen. Het CDDI heeft als ambitie om in een periode van 3 jaar twee zogeheten ‘lead series’ te ontdekken, die de potentie hebben om een kandidaat geneesmiddel op te leveren.

Om deze ambitie te realiseren zullen relevante anti-kanker targets worden geselecteerd door het Nederlands Kanker Instituut, en testen worden ontwikkeld die het mogelijk maken om grote aantallen chemische stoffen te screenen op activiteit op het betreffende target. Het Pivot Park Screening Centre zal deze High Throughput Screens uitvoeren. De actieve stoffen van deze screens, ook wel ‘hits’ genoemd, zullen door het Leids Instituut voor de Chemie geoptimaliseerd worden, zodat de stoffen uiteindelijk geschikt zijn om in diermodellen te testen op effectiviteit en veiligheid.

Daarnaast zet het CDDI zich in om een nieuwe generatie van onderzoekers op te leiden die onderlegd zijn in alle laatste ontwikkelingen en technieken en kennis hebben van het ‘drug discovery proces’. De onderzoekers zullen bekend worden gemaakt met de kliniek en inzicht krijgen in consequenties voor de patiënt, zij zullen verschillende aspecten van de medicinale chemie in de vingers krijgen en de biologische processen begrijpen die ten grond slag liggen aan de tumor en de behandeling daarvan.

Met het bundelen van krachten zal het CDDI het Nederlandse medicijnonderzoek verder versterken en de bijbehorende economische activiteiten stimuleren en bovendien de weg banen voor een nieuwe generatie van onderzoekers.