Het Nederlands Kanker Instituut, het Leids Instituut voor de Chemie van de Universiteit Leiden en het Pivot Park Screening Centre besloten hun krachten te bundelen om gezamenlijk de strijd tegen kanker aan te gaan. In 2014 hebben zij het Cancer Drug Discovery Initiative opgericht, waarin zij hun kennis en infrastructuur zullen delen om nieuwe geneesmiddelen tegen kanker te ontdekken.

Stimulering van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen

Kanker is op dit moment de meest voorkomende doodsoorzaak voor mensen in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar. Ondanks het feit dat er veel medicijnen voor de behandeling van kanker beschikbaar zijn, is  er nog steeds een grote behoefte aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen die tot een veilige en effectieve behandeling leiden. Door recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kan er bepaald worden welke genen verantwoordelijk zijn voor een bepaald type kanker. Dit maakt het mogelijk om nieuwe therapieën te ontwikkelen die op basis van deze ‘personalized medicine’ aanpak een effectievere behandeling van kanker mogelijk maken.

Nieuws

Januari 2015 - Het CDDI heeft haar tweede screen uitgevoerd op een veelbelovend kinase om alternatieve chemische series te vinden, die resistentie tegen bestaande chemotherapeutica te omzeilen.

November 2014 - Het CDDI heeft een nieuwe assay ontwikkeld voor een biologisch target en de eerste High Throughput Screen met 200.000 stoffen uitgevoerd met behulp van deze nieuwe assay. Verschillende veelbelovende hit series zijn ontdekt.

Maart 2014 - Het CDDI heeft Sebastian Grimm als promovendus aangesteld om kinase remmers te optimaliseren, die potentie hebben om de strijd aan te gaan met bepaalde vormen van leukemie.

Maart 2014 - Het CDDI heeft twee biologische targets geselecteerd voor High ThroughPut Screening. Assay ontwikkeling is van start gegaan.

Partners

In een multidisciplinaire onderzoekslijn, waarin we organische en medicinale chemie combineren met chemische biologie en moleculaire farmacologie, richten we ons op het ontwerpen, synthetiseren en profileren van kleine moleculen die als leads kunnen dienen om de activiteit van eiwitten in tumoren te controleren. We maken gebruik van computationele chemie en proteomics om onze moleculen te optimaliseren.

Het Nederlands Kanker Instituut NKI is geassocieerd met het Antoni van Leeuwenhoekhuis wat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. Het NKI doet onderzoek naar de oorzaken van kanker en zoekt nieuwe behandelingsmethoden. Nieuwe kankereiwitten worden geïdentificeerd en nieuwe stoffen worden getest in verschillende modelsystemen waaronder geavanceerde muis modellen. Nieuwe targets en nieuwe lead structuren zullen binnen het CDDI verder ontwikkeld worden om als nieuwe behandelingen getest te kunnen worden in muis modellen voorafgaande aan klinische testen.

Het Pivot Park Screening Centre biedt diensten op het vlak van High Throughput Screening (HTS) en het testen van grote aantallen stoffen om nieuwe aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van (kandidaat-) geneesmiddelen. De screeningfaciliteit bestaat uit state-of-the-art robotfaciliteiten en een uitgebreide collectie van ruim 200.000 drug-like compounds.

Betrokken onderzoekers

Prof. dr. Stan van Boeckel (Pivot Park Screening Centre)
Dr. Paul Geurink (NKI)
Sebastian Grimm, MSc (LIC)
Prof. dr. Sjaak Neefjes (NKI)
Prof. dr. Huib Ovaa (NKI)
Prof. dr. Hermen Overkleeft (LIC)
Dr. Helma Rutjes (Pivot Park Screening Centre)
Dr. Mario van der Stelt (LIC; chair)

Onderwijs

De partners van het CDDI geven onderwijs binnen de Leidse Mastersprogramma's "Chemistry: Chemical Biology" en "Life Science & Technology".